Misyonumuz

Yasalara uyarız. Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz. Sağlık ve güvenliği geliştiririz. İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz. Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız. Taahhütlerimize bağlı kalırız. Mülkiyete saygılıyız. Çevrenin korunması için çabalarız. İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz. En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız.

Vizyonumuz

Günümüzde, şirketler hiç olmadıkları kadar yüksek etik standartlara bağlı kalmak durumundalar. Burak Klima olarak biz, tüm yasal ve etik gerekliliklere uymaya ve mümkün olanın daha iyisini yapmaya kararlıyız. Kurumsal sorumluluğumuz tüm işlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlar için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Burak Klima çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen Markalarımızı layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir.

Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz.

Burak Klima olarak, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve Markalarımızın politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.

“Sorumlu” değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece Firmamızın içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standartını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.